Ceník lékařských výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami :

Popis výkonucena
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel - vstupní 450,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel - periodická prohlídka 400,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu - vstupní prohlídka 500,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu - periodická prohlídka 400,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k práci u registrovaných pacientů (možno pouze kategorie I bez rizik)400,-
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace pro účely pracovně lékařských služeb 200,-
Vyšetření pro vydání potravinářského, svářečského průkazu200,-
Aplikace očkovací látky nehrazené ZP50,-
CRP (zatím nemáme smlouvu se zdravotními pojišťovnami) 100,-
Komplexní vyšetření (celkové) u nepojištěného pacienta 700,-
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 200,-
Opakované cílené vyšetření nepojištěného pacienta 100,-
Odběr krve na vlastní žádost nebo u nepojištěného pacienta50,-
Předoperační vyšetření nehrazené ze ZP (+ úhrada laboratorního vyšetření dle ceníku laboratoře)200,-
Vyplnění žádosti do ústavu sociál. péče, DD 200,-
Vyjádření k rekreač. sportovní činnosti, studium na VŠ, dětské tábory150,-
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu (dle časové náročnosti)150 až 500,-