Poskytujeme léčebně preventivní péči v oboru všeobecné praktické lékařství.

Snažíme se o komplexní přístup k pacientovi, k jeho mnohdy nejen zdravotním problémům. Uděláme si na vás čas.

Preventivní prohlídky zaměřujeme na včasný záchyt civilizačních chorob (cukrovka, vysoký tlak, „vysoký cholesterol“, obezita) jako rizikové faktory aterosklerózy, vadné držení těla,  provádíme orientační kontrolu pigmentových névů, screeningové vyšetření skrytého (okultního) krvácení ve stolici k včasnému záchytu většinou před nádorových změn na sliznici tlustého střeva.

Poskytujeme dispenzární péči (trvalé sledování) pacientů s nekomplikovaným stabilizovaným diabetem II. typu, pacientů s hypertenzí, dyslipidémií a nově také některým pacientům s onkologickým onemocněním v remisi.

Standardně provádíme vyšetření zdravotní způsobilosti k držení řidičského, zbrojního, zdravotního průkazu, vyšetření zdravotní způsobilosti k práci u registrovaných pacientů (kategorie I.), vyplnění návrhů na lázeňskou péči, posudků pro PSSZ aj.

Poskytujeme návštěvní službu u pacientů imobilních s náhlým zhoršením stavu. Spolupracujeme s domácí péčí.

Jsme poskytovatelem pracovně lékařských služeb pro několik firem a škol v okolí.

Komunikujeme v angličtině.

Jsme výukovým pracovištěm I. lékařské fakulty UK, v ordinaci stážují studenti IV., někdy i VI. ročníku, jejichž přítomnost samozřejmě můžete kdykoli odmítnout.